FORGOT YOUR DETAILS?

Oλοκληρωµένο πρόγραµµα διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής Γλώσσας για ενήλικες, ξενόγλωσσους και οµογενείς,). Το πρόγραµµα περιλαµβάνει: (εντατικά και µη εντατικά μαθήματα, σε ιδιαίτερα ή ομάδες) καλύπτοντας όλα τα γλωσσικά επίπεδα, από το βασικό επίπεδο Αρχαρίων Α1 έως το επίπεδο Γ2.

Οι σπουδαστές εξασκούν όλες τις δεξιότητες καθώς µαθαίνουν να µιλούν, να διαβάζουν, να γράφουν και να επικοινωνούν στα Ελληνικά.

Θεματολογία του σεμιναρίου Εκμάθηση Ελληνικών για Αλλόγλωσσους

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια περιλαµβάνουν

Διαλόγους και αυθεντικά κείµενα, κατάλληλα για την ηλικία των διδασκοµένων και προσαρµοσµένα στo γλωσσικό τους επίπεδο, καθώς και ευχάριστες και φιλικές δραστηριότητες κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου, που στηρίζονται σε φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό που διατίθεται ελεύθερα στο διαδίκτυο (π.χ. τραγούδια, αποσπάσµατα ταινιών, τηλεοπτικών σειρών, δελτίων καιρού, βίντεο µε σκηνές της καθηµερινής ζωής κ.ά.).

Επίσης δίνεται η δυνατότητα με την ολοκλήρωση της κάθε ενότητας στους εκπαιδευομένους να συμμετέχουν σε μονοήμερες περιηγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, καθώς επίσης και σε γαστρονομικούς προορισμούς στην Ελλάδα ώστε να έρθουν σε επαφή με την Ελληνική ιστορία και κουλτούρα του πολιτισμού μας.

Διδακτικό και ακαδημαϊκό προσωπικό

Όλο το διδακτικό και ακαδηµαϊκό προσωπικό του Προγράµµατος Νέας Ελληνικής Γλώσσας είναι κάτοχοι πτυχίου ελληνικών πανεπιστηµίων, ενώ ορισµένοι είναι κάτοχοι µεταπτυχιακών τίτλων και έχουν πολύχρονη εµπειρία στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής σε µη-ελληνόφωνους σπουδαστές όλων των ηλικιών και επιπέδων.

Επίπεδα ελληνομάθειας

Μπορώ να κατανοώ βασικές λέξεις και πολύ συνηθισµένες εκφράσεις σχετικά µε το άτοµό µου, την οικογένειά µου και το άµεσο περιβάλλον µου, µε την προϋπόθεση ότι ο συνοµιλητής µου µιλάει αργά και καθαρά.

Μπορώ να κατανοώ εκφράσεις εκτός κειµένου και λέξεις που χρησιµοποιούνται πολύ συχνά και αφορούν το άτοµό µου, την οικογένειά µου αγορές, εργασία ή το άµεσο περιβάλλον µου. Μπορώ επίσης να κατανοώ το νόηµα ενός απλού, σαφούς και σύντοµου µηνύµατος.

Μπορώ να κατανοώ τα κύρια σηµεία µιας συζήτησης, µε την προϋπόθεση ότι η γλώσσα που χρησιµοποιείται είναι απλή και σαφής και τα θέµατα της συζήτησης οικεία, όπως για παράδειγµα εργασία, σχολείο, καθηµερινές δραστηριότητες κ.λπ. Μπορώ να κατανοώ το κεντρικό θέµα ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκποµπών, εάν αυτό παρουσιάζει ενδιαφέρον για µένα και οι συνοµιλητές µιλούν αργά και καθαρά.

Μπορώ να κατανοώ διαλέξεις µε σύνθετη επιχειρηµατολογία, εάν το θέµα είναι αρκετά οικείο. Μπορώ να κατανοώ το µεγαλύτερο µέρος των τηλεοπτικών δελτίων ειδήσεων και των ντοκιµαντέρ. Μπορώ να κατανοώ τις περισσότερες κινηµατογραφικές ταινίες αν η γλώσσα είναι η καθοµιλουµένη.

Μπορώ να κατανοώ µια µακροσκελή συζήτηση, ακόµη και αν δεν είναι καλά δοµηµένη και οι ιδέες δεν είναι σαφείς. Μπορώ να κατανοώ τηλεοπτικές εκποµπές και κινηµατογραφικές ταινίες χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.

Δεν έχω καµία δυσκολία να κατανοώ τον προφορικό λόγο είτε σε συνθήκες άµεσης επικοινωνίας είτε όταν αυτός εκφέρεται από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης ακόµη και εάν οι άλλοι µιλούν γρήγορα, αρκεί να υπάρχει ο χρόνος για να εξοικειωθώ µε µια συγκεκριµένη ιδιόλεκτο.

Μπορώ να κατανοώ λέξεις και φράσεις πολύ απλές όπως για παράδειγµα αυτές που περιέχονται σε αγγελίες, σε αφίσες και σε διαφηµιστικά φυλλάδια.

Μπορώ να διαβάζω ένα πολύ απλό και σύντοµο κείµενο, να βρίσκω µια συγκεκριµένη πληροφορία σε συνοπτικά κείµενα όπως µικρές αγγελίες, διαφηµιστικά φυλλάδια, καταλόγους εστιατορίων, έντυπα µε ωράρια αφίξεων και αναχωρήσεων µέσων µαζικής µεταφοράς. Μπορώ επίσης να κατανοώ µια σύντοµη και απλή προσωπική επιστολή.

Μπορώ να κατανοώ κείµενα που είναι γραµµένα στην καθοµιλουµένη ή σε γλώσσα σχετική µε τη δουλειά µου. Μπορώ να κατανοώ την περιγραφή ενός γεγονότος, ή την έκφραση συναισθηµάτων και ευχών σε µια προσωπική επιστολή.

Μπορώ να διαβάζω άρθρα και συνεντεύξεις που εκφράζουν προσωπικές θέσεις και απόψεις .Μπορώ να κατανοώ ένα σύγχρονο λογοτεχνικό κείµενο σε πρόζα.

Μπορώ να κατανοώ λογοτεχνικά ή µη κείµενα µακροσκελή και πολύπλοκα και να αντιλαµβάνοµαι τις διαφορές του ύφους. Μπορώ να κατανοώ εξειδικευµένα άρθρα και µακροσκελείς τεχνικές οδηγίες, ακόµη και αν δεν είναι σχετικές µε την ειδικότητά µου.

Μπορώ να διαβάζω χωρίς προσπάθεια και να εµβαθύνω σε κάθε είδος κειµένου, όπως για παράδειγµα ένα εγχειρίδιο, ένα εξειδικευµένο άρθρο ή ένα λογοτεχνικό έργο.

Σε ποιούς Απευθύνεται το Σεμινάριο

Ιδιώτες και επιχειρηματίες όπως εργαζόμενους σε Πρεσβείες, Αεροδρόμια, Ξεναγούς κτλπ. Επίσης σε άτομα που επιθυμούν να γνωρίσουν την Ελληνική Γλώσσα και κουλτούρα του πολιτισμού μας.

Τρόπος Διεξαγωγής

Η διεξαγωγή των μαθημάτων πραγματοποιείται διαδυκτιακά μέσω της πλατφόρμας ασύχρονης εκπαίδευσης της Multilingua, ή στην έδρα σας ώρες και ημέρες που εξυπηρετούν την λειτουργία του πελάτη.

Δημιουργούνται Customized Training Workshops, που αφορούν τη Διάγνωση της υπάρχουσας κατάστασης και τη Διαμόρφωση-Δημιουργία εργαστηριακού και εκπαιδευτικού προγράμματος ειδικά για τις ανάγκες του ιδιώτη και της εταιρείας, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από Field Visits, συνεντεύξεις και Placement Tests.

Τα σεμινάρια είναι ιδιαίτερα ή ομαδικά.

Πιστοποίηση

Βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου πιστοποιημένη

ΑΡΧΗ Multilingua