Η εταιρεία “MultiLingua ΜultiΜedia Commercial Business Network Seminars”, με πλέον των 30 ετών δυναμικής παρουσίας στην Ελλάδα, θεωρείται πολύτιμος σύμμαχος και συνεργάτης των Εταιρειών, σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων και στελεχών ομίλων επιχειρήσεων, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Τα εξατομικευμένα για κάθε Εταιρεία εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια υλοποιούνται από καταξιωμένους εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες του χώρου, προσαρμοσμένα στις ανάγκες, τους στόχους και την εταιρική κουλτούρα, με στόχο τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος ζωντανού, δυναμικού και διαρκώς αναπτυσσόμενου.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

Το πλήρως καταρτισμένο προσωπικό μας χρησιμοποιώντας τα πιο καινοτόμα εργαλεία ψηφιακής διδασκαλίας μπορεί να σας παρέχει την παρακολούθηση των σεμιναρίων μας δια δικτιακά ή στην έδρα σας, ώρες και ημέρες που εξυπηρετούν τη λειτουργία της Εταιρείας σας, καθώς επίσης και σε συνδιασμό των δύο παραπάνω μεθόδων παρακολούθησης.

Τα σεμινάρια διεξάγονται ανάλογα με τις ανάγκες και τη διαθεσιμότητα του χρόνου του κάθε ενδιαφερόμενου και γίνονται ατομικά ή ομαδικά σε χώρους και εγκαταστάσεις που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές.

Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα είναι Tailor Made, για το λόγο αυτό, δημιουργούνται Customized Training Workshops, που αφορούν τη διάγνωση της υπάρχουσας κατάστασης και τη Διαμόρφωση-Δημιουργία εργαστηριακού και εκπαιδευτικού προγράμματος σχεδιασμένου ειδικά για τις ανάγκες της εταιρείας σας, μέσα από Field Visits, συνεντεύξεις και Placement Tests στην περίπτωση υπηρεσιών εκμάθησης Ξένων Γλωσσών.

Όλα τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα επιδοτούνται μέσω ΛΑΕΚ και η ολοκλήρωση της κάθε ενότητας, συνοδεύεται από Πιστοποιητικό Παρακολούθησης για τους συμμετέχοντες.

Βρισκόμαστε στη διάθεση σας για μία ολοκληρωμένη παρουσίαση και για το σχεδιασμό εξατομικευμένων εκπαιδευτικών δράσεων.