FORGOT YOUR DETAILS?

Γιατί η σημασία της Ορολογίας είναι ζωτικής σημασίας για την επιχειρησή σας;

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα στη χρήση της ορολογίας για μια επιχείρηση είναι η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και ικανοποίησης του πελάτης, εξεικονομώντας παράλληλα χρόνο και χρήμα.

Οι εκφράσεις και οι λέξεις που συναντά κανείς κατά τη μετάφραση μπορούν να χωριστούν σε τρεις ομάδες:

 • γενικό λεξιλόγιο, δηλαδή γενική γλώσσα.

 • εκείνες που χρησιμοποιούν τεχνική ορολογία, δηλαδή εξειδικευμένη γλώσσα για ένα συγκεκριμένο πεδίο θεμάτων ·

 • και αυτές που ανήκουν στη λεγόμενη «ενδοεταιρική ορολογία», δηλαδή τη γλώσσα που χρησιμοποιεί και κατανοεί μια συγκεκριμένη εταιρεία.

Είναι υψίστης σημασίας για τους διάφορους κλάδους μιας επιχείρησης, όπως του μάρκετινγκ, χρηματοδότησης, ιατρικός τομέας, τουρισμού, παραγωγής, νομιού τμήμα κ.λπ., τα μέλη τους να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους εύκολα και χωρίς παρεξηγήσεις, προκειμένου να λειτουργήσει η εταιρεία επιτυχώς.

Αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν η ορολογία - οι λέξεις και οι εκφράσεις που χρησιμοποιούνται σε μια εταιρεία είναι συνεκτική και κατανοητή για όλους, τόσο για τους υπαλλήλους εντός της εταιρείας όσο και για τους πελάτες.

Η συνοχή, η βελτιωμένη σαφήνεια και η σαφής επικοινωνία είναι οι κύριοι στόχοι της ορολογίας.

Η αποφυγή συνωνύμων για έναν όρο και η λήψη τυχόν πρόσθετων πληροφοριών, σημαίνει ότι, ανάλογα με διάφορες πτυχές (θέμα, ορισμός, εικόνα ή πλαίσιο), ένας όρος μπορεί να μεταφραστεί διαφορετικά ή να ερμηνευτεί εντελώς λανθασμένα σε έναν εξειδικευμένο τομέα.

Η μη διαχειριζόμενη ορολογία μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες, όπως καθυστερήσεις, παρεξηγήσεις, δυσαρεστημένους πελάτες, περισσότερες κλήσεις υποστήριξης πελατών και ακόμη και απογοήτευση, πολλαπλασιασμός περιεχομένου ή ακόμη και νομικά ζητήματα.

Απαιτούνται βασικά έγγραφα, σχόλια, χρόνος, χρήμα και προσπάθεια για την παροχή ποιοτικής υπηρεσίας. Ωστόσο, η διαχείριση της ορολογίας μπορεί να μειώσει το κόστος και να συντομεύσει το χρόνο που αφιερώνεται όχι μόνο στην επικοινωνία εντός των διαφόρων τομέων, αλλά και στον χρόνο που αφιερώνεται στη μετάφραση και τη διασφάλιση ποιότητας, επειδή ο μεταφραστής δεν χρειάζεται να ξοδεύει ώρες αναζητώντας τεχνικούς όρους, όπου και μερικές φορές καταλήγουν σε εύρεση ενός όρου που δεν είναι κατάλληλος για μια συγκεκριμένη περίπτωση. Θα μειώσει επίσης το κόστος της μετάφρασης αυξάνοντας ταυτόχρονα την αξιοπιστία της εταιρείας με αποτέλεσμα την ικανοποίηση του πελάτη.

H Multilingua με την πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία της σε θέματα εξειδικευμένης γλωσσομάθειας σε συνδιασμό με τους πιστοποιημένους ανα ειδικότητα και Native Speakers εισηγητές της μπορεί να σας προσφέρει υψηλού επιπέδου εκμάθησης σε θεματολογία όπως:

 • Συλλογή όρων, γλωσσάρια λεξικά, λίστες λέξεων ή βάσεις δεδομένων ορολογίας
 • Σύγκριση όρων, για παράδειγμα, τον προσδιορισμό συνωνύμων, σχετικών όρων ή παραλλαγών
 • Περιγραφή όρων για την προετοιμασία ορισμών, επεξηγήσεων ή πληροφοριών χρήσης
 • Καταλογογράφηση ή οργάνωση όρων, για την εκχώρηση θεματικών πεδίων ή άλλων κατηγοριών διαχείρισης
 • Αρχειοθέτηση όρων σε βάση δεδομένων ορολογίας
 • Διανομή όρων σε υπαλλήλους, πελάτες ή άλλους ενδιαφερόμενους
 • Ορισμός όρων μέσω διαδικασίας τυποποίησης ή κυρώσεων
 • Παρακολούθηση της χρήσης όρων, για παράδειγμα, μέσω δραστηριοτήτων ελέγχου ποιότητας (επεξεργασία, δοκιμή, διαλογή κ.λπ.)
 • Δημιουργία νέων όρων (νεολογισμοί) για νέες έννοιες

Τρόπος και Χρόνος Διεξαγωγής

Η διεξαγωγή των σεμιναρίων πραγματοποιείται διαδυκτιακά μέσω της πλατφόρμας ασύχρονης εκπαίδευσης της Multilingua, ή στην έδρα σας ώρες και ημέρες που εξυπηρετούν την λειτουργία του πελάτη.

Δημιουργούνται Customized Training Workshops, που αφορούν τη Διάγνωση της υπάρχουσας κατάστασης και τη Διαμόρφωση-Δημιουργία εργαστηριακού και εκπαιδευτικού προγράμματος ειδικά για τις ανάγκες του ιδιώτη και της εταιρείας, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από Field Visits, συνεντεύξεις και Placement Tests.
Τα σεμινάρια είναι ιδιαίτερα ή ομαδικά.

Διάρκεια Σεμιναρίου

Η διάρκεια του σεμιναρίου εξαρτάται απο το επίπεδο γλωσσομάθειας του εκπαιδευομένου

ΑΡΧΗ Multilingua