FORGOT YOUR DETAILS?

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα στη χρήση της ορολογίας για μια επιχείρηση είναι η εξασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και ικανοποίησης του πελάτης, εξεικονομώντας παράλληλα χρόνο και χρήμα.

Στόχος του Σεμιναρίου Γλωσσολογίας για τις Βιομηχανίες Φαρμάκων και Καλλυντικών

Με την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου θα παρέχετε στον πελάτη σας, υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση, θα αναπτύξετε τις γλωσσικές και διαπραγματικές σας δεξιότητες τόσο με τους συναδέλφους σας και με εταιρείες εκτός συνόρων.

Θα είστε σε θέση να παρουσιάσετε τον εαυτό σας καθώς και την εταιρία σε διεθνές επίπεδο.

Θεματολογία Σεμιναρίου

 • Ανάπτυξη της γλώσσας που απαιτείται στο πλαίσιο της ανακάλυψης φαρμάκων και της ανάπτυξης φαρμάκων
 • Καθορισμός στα αγγλικά των προκλήσεων, του κινδύνου και του κόστους της καινοτομίας στον κλάδο
 • Πρακτική άσκηση των αγγλικών που απαιτούνται για τη συζήτηση της καλής φαρμακευτικής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων διασφάλισης της ποιότητας, της κανονιστικής τεκμηρίωσης και των μηχανισμών ελέγχου
 • Δημιουργία γλώσσας για τη συζήτηση θεμάτων γύρω από την υποβολή αίτησης για διπλώματα ευρεσιτεχνίας φαρμάκων και προστασία ευρεσιτεχνίας
 • Αποτελεσματική επικοινωνία
 • Αναφορά σε συναδέλφους για επίλυση σύνθετων θεμάτων του κλάδου
 • Παρουσιάζοντας τον εαυτό σας, τα καθήκοντά σας στη βιομηχανία και τα σχέδιά σας
 • Γλώσσα για συνεδριάσεις και διαπραγματεύσεις
 • Γλώσσα για την παρουσίαση πληροφοριών
 • Εργασία στην Φαρμακευτική Βιομηχανία
 • Προσδιορισμός των συστατικών στοιχείων της επιχείρησης
 • Συζήτηση για την ανάπτυξη του ίδιου του κλάδου στον αναπτυσσόμενο κόσμο
 • Εξετάζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η βιομηχανία και την εικόνα που έχει στον έξω κόσμο
 • Παγκόσμιες τάσεις στη φαρμακευτική αγορά και τη βιομηχανία
 • Η σημασία και οι κανόνες του διαδικτυακού εμπορίου φαρμακευτικών προϊόντων
 • Ο μεταβαλλόμενος ρόλος των κυβερνήσεων και ο τρόπος επίτευξης ισορροπίας μεταξύ τιμής και καινοτομίας
 • Διαχείριση και συνεργασία με συναδέλφους στο σπίτι και εκτός συνόρων
 • Συζήτηση για την τυποποιημένη επιχειρησιακή πρακτική και υποδείξεις διορθωτικών ενεργειών
 • Ζητήστε και δώστε γνώμη, βρείτε λύσεις και διαχειριστείτε τις διαφωνίες
 • Περιγραφή μιας διαδικασίας και λήψη και υποβολή πληροφοριών
 • Δημιουργία προτάσεων σε μια συνάντηση και απάντηση σε ερωτήσεις
 • Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών, ερωτήματα σχετικά με τις επιπτώσεις, παροχή συμβουλών
 • Γλωσσική ανάπτυξη
 • Γραμματική
 • Επανάληψη χρόνων
 • Οργάνωση λεξιλογίου
 • Ανάπτυξη ευγλωττίας
 • Σύνταξη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 • Δημιουργία ακουστικών δεξιοτήτων
 • Βελτίωση των δεξιοτήτων αγγλικής επιχειρηματικής ορολογίας, ενώ μιλάμε για συναφή θέματα στον επαγγελματικό τομέα
 • Ανάπτυξη της ικανότητας συμμετοχής σε σύνθετες συζητήσεις στα αγγλικά
 • Αξιολόγηση της γνώσης με άλλους επαγγελματίες της φαρμακευτικής βιομηχανίας
 • Συζήτηση σχετικών μελετών κατά περίπτωση
 • Αύξηση της αυτοπεποίθησης στην αγγλική γλώσσα

Σε ποιούς Απευθύνεται το Σεμινάριο Γλωσσολογίας για τις Βιομηχανίες Φαρμάκων και Καλλυντικών

Το σεμινάριο απευθύνεται στο Ιατρικό και Παραϊατρικό προσωπικού του Νοσοκομείου, καθώς, σε ιδιώτες που επιθυμούν να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες καθώς επίσης και σε ιδιώτες που επιθυμούν να εργαστούν στο εξωτερικό.

Τρόπος Διεξαγωγής

Η διεξαγωγή των σεμιναρίων πραγματοποιείται διαδυκτιακά μέσω της πλατφόρμας ασύχρονης εκπαίδευσης της Multilingua, ή στην έδρα σας ώρες και ημέρες που εξυπηρετούν την λειτουργία του πελάτη.

Δημιουργούνται Customized Training Workshops, που αφορούν τη Διάγνωση της υπάρχουσας κατάστασης και τη Διαμόρφωση-Δημιουργία εργαστηριακού και εκπαιδευτικού προγράμματος ειδικά για τις ανάγκες του ιδιώτη και της εταιρείας, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από Field Visits, συνεντεύξεις και Placement Tests.

Τα σεμινάρια είναι ιδιαίτερα ή ομαδικά.

ΑΡΧΗ