Γιατί οι Millennials προτιμούν την εκμάθηση γλωσσών στο διαδίκτυο?

Για ανθρώπους που μελετούν την αγορά εργασίας, το να δοθεί η ευκαιρία να μάθουν γλώσσες, έχει σοβαρό ρόλο το 2020. Σε μια εποχή που ο μονόγλωσσος θέτει τους υπαλλήλους σε μειονεκτική θέση, οι εταιρείες ενθαρρύνονται να παρέχουν ψηφιακά και διαδικτυακά μαθήματα εκμάθησης γλωσσών για να προσελκύσουν, να διατηρήσουν και να αναπτύξουν χιλιετές ταλέντο.  Οι Millennials (γενιά, στην οποία ανήκουν όσοι γεννήθηκαν μεταξύ του 1980 και του 2000) αναδιαμορφώνουν τον κόσμο της εταιρικής κατάρτισης και οι επαγγελματίες της L&D και του HR αναλαμβάνουν την παραγωγή καινοτόμων προγραμμάτων κατάρτισης που ικανοποιούν την πείνα τους για μάθηση.

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΩΝ

Η εταιρεία σας εξυπηρετεί  εκπροσώπους που επιθυμούν να αναπτύξουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες; Και αν ο οργανισμός σας επενδύει ήδη στην εκμάθηση γλωσσών, καθίσταται ελκυστικός για τους σύγχρονους μαθητές;

Με τις γλώσσες Apps Memrise, Babbel και Duolingo που απαιτούν 120 εκατομμύρια χρήστες, η εκμάθηση γλωσσών έχει γίνει ένα βολικό αγαθό.

Ένα μετασχηματιστικό μοντέλο επικοινωνίας που ενθαρρύνει τη συνεργατική μάθηση μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου είναι ιδανικό για εκμάθηση γλωσσών στο διαδίκτυο. Αυτό το μοντέλο εκμάθησης υπογραμμίζει την προθυμία του εκπαιδευτή να μάθει από τους μαθητές βοηθώντας παράλληλα να δημιουργήσει προσδοκίες και σαφή εργαλεία αξιολόγησης.

Αυτές οι σημερινές προσεγγίσεις είναι αντιπροσωπευτικές του πόσο φιλόδοξοι είναι οι “Millennials” στο να μάθουν,για αυτό πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος κάθε εταιρικής στρατηγικής γλώσσας.

Ακολουθούν μερικοί λόγοι για τους οποίους οι millennials (γενιά, στην οποία ανήκουν όσοι γεννήθηκαν μεταξύ του 1980 και του 2000) προτιμούν την εκμάθηση γλωσσών στο διαδίκτυο:

1.ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ

Τα ψηφιακά κανάλια είναι η προτιμώμενη μορφή επικοινωνίας μεταξύ τους. Η ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων έχει αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου μας.

Οι τεχνικές που λειτούργησαν για την κατάρτιση των εργαζομένων ή τη διδασκαλία γλωσσών στο παρελθόν είναι απίθανο να είναι τόσο επιτυχημένες για τους σημερινούς μαθητές. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι μια μορφή ανάμεικτης μάθησης είναι πιο κατάλληλη για τους νεότερους υπαλλήλους.

Σύμφωνα με το HBR, οι millennials ήταν οι πρώτοι που γνώρισαν έναν ψηφιακό, ασύρματο και συνδεδεμένο κόσμο και «αναμένουν από τις τεχνολογίες που ενδυναμώνουν την προσωπική τους ζωή να οδηγήσουν επίσης στην επικοινωνία και την καινοτομία στο χώρο εργασίας».

2.ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

Η τεχνολογία έδωσε στους ανθρώπους πρόσβαση 24/7 στις πληροφορίες και οι Σύγχρονοι μαθητές έχουν μια παγκόσμια στάση απέναντι στη μάθηση.

Η πρόσωπο-με-πρόσωπο τάξη δεν είναι πλέον ο κανόνας μεταξύ των μεγάλων παγκόσμιων οργανισμών. Οι επαγγελματίες του ανθρώπινου δυναμικού και της L&D υιοθετούν μαθησιακό υλικό, το οποίο έχει πρόσβαση από μια πύλη με διαδικτυακές ομάδες συζήτησης που υποστηρίζουν επιχειρηματικούς τομείς και βίντεο βάσει χρηστών.

Εκτός από αυτό το περιεχόμενο, οι περισσότερες πύλες περιλαμβάνουν επίσης κοινότητες μάθησης που παρέχουν πρακτικές πληροφορίες και υποστήριξη. Αυτό είναι ιδανικό για ανθρώπους που δεν φοβούνται τις απομακρυσμένες μεθόδους μάθησης. Και εάν η εκμάθηση με χρήση βίντεο ενσωματώνεται στο πακέτο, είναι πιθανότερο να συμμετάσχουν.

Για επαγγελματίες L&D, η αξιοποίηση της διαδικτυακής εκπαίδευσης επιλύει το πρόβλημα της διασφάλισης ότι υπάρχει μια εταιρική στρατηγική γλώσσας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Παρέχει μια φορητή, συνεπή μαθησιακή εμπειρία για κάθε υπάλληλο και διασφαλίζει ότι όλοι λαμβάνουν κρίσιμες πληροφορίες με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από το ποιος πραγματοποιεί την εκπαίδευση. Ταυτόχρονα, παρέχει ένα πλαίσιο για τη λειτουργία και τη συντήρηση ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας σε ολόκληρο τον οργανισμό.

 

Πηγή: www.learnlight.com